Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2016-2021

15-03-2016

Căn cứ Nghị quyết số 1129/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bàu Bàng,

Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2016 - 2021 (sau đây gọi là Ủy ban bầu cử), gồm các ông, bà có tên và giữ chức vụ như sau:

1. Ông Lê Khắc Tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Chủ tịch.

2. Mời ông Huỳnh Công Du, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện - Phó Chủ tịch.

3. Mời ông Nguyễn Thành Tốt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện - Phó Chủ tịch.

4. Mời ông Lưu Văn Long, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy - Ủy viên.

5. Mời ông Bạch Văn Nhân, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Ủy viên.

6. Mời ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy - Ủy viên.

7. Ông Lữ Văn Hoàng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Ủy viên.

8. Ông Nguyễn Thanh Khiêm, Trưởng Công an huyện - Ủy viên.

9. Ông Nguyễn Văn Sinh, Trưởng phòng Nội vụ huyện - Ủy viên Thường trực.

10. Mời bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Ủy viên.

11. Mời bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Ủy viên.

12. Ông Đỗ Văn Thanh, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện - Ủy viên.

13. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Chánh Thanh tra huyện - Ủy viên.

14. Ông La Văn Châu, Trưởng Đài Truyền thanh huyện - Ủy viên.

15. Ông Vũ Văn Nam, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện - Ủy viên. 

TẢI Quyết định 91/QĐ-UBND ngày 28/01/2016


Lượt truy cập: 95

Đánh giá bài viết: