Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Thông báo Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng nhân kỷ niệm 53 năm Chiến thắng Bàu Bàng (12/11/1965 - 12/11/2018)

06-11-2018

Thông báo Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng nhân kỷ niệm 53 năm Chiến thắng Bàu Bàng (12/11/1965 - 12/11/2018)

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 53 năm ngày Chiến thắng Bàu Bàng (12/11/1965 - 12/11/2018), thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Bàu Bàng đến các anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc;

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng nhân kỷ niệm 53 năm Chiến thắng Bàu Bàng (12/11/1965 - 12/11/2018) với nội dung như sau:

1.    Thành phần mời dự

a)      Cấp huyện

+ Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

+ 100% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.

+ Học sinh khối lớp 9 Trường THCS Lai Uyên (giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huy động).

b)     Cấp xã

            100% cán bộ, công chức thị trấn Lai Uyên và xã Tân Hưng.

2.    Thời gian và địa điểm

a)    Thời gian: Bắt đầu lúc 6 giờ 45 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2018.

b)    Địa điểm: Tượng đài Bia Chiến thắng Bàu Bàng.

Do tính chất quan trọng của buổi lễ, đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm để buổi lễ được thành công, tốt đẹp./.