Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Ông Huỳnh Tấn Chung – được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thị trấn Lai Uyên tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021

24-12-2021

Sáng ngày 24/12, HĐND thị trấn Lai Uyên tổ chức kỳ họp thứ 3, khóa XII, nhiệm kỳ 2021– 2026, dây là kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết HĐND thị trấn trong năm 2021.

Đến dự có các đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn thị trấn Lai Uyên, lãnh đạo địa phương cùng các đại biểu HĐND thị trấn Lai Uyên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu HĐND thị trấn Lai Uyên bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh chủ tịch HĐND thị trấn khóa XII NK 2021 - 2026.

Đại biểu HĐND thị trấn Lai Uyên bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh chủ tịch HĐND thị trấn khóa XII NK 2021 - 2026.

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe thông qua tờ trình, thảo luận, biểu quyết danh sách ứng cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn Lai Uyên khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết quả biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả ông Huỳnh Tấn Chung – Phó Chủ tịch HĐND thị trấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thị trấn Lai Uyên, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp này, HĐND thị trấn đã trình bày, đánh giá, giải trình… và đề ra những biện pháp để đưa kinh tế – xã hội địa phương trở về trạng thái bình thường mới sau tác động lớn của đại dịch covid – 19. Thị trấn Lai Uyên là địa bàn trung tâm của huyện về kinh tế – chính trị, văn hóa –xã hội, thị trấn có KCN Bàu Bàng xen lẫn với nhiều khu dân cư, khu nhà trọ nên lượng lao động tập trung lớn, do tác động của đại dịch covid – 19 đã làm ảnh hưởng lớn đến kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân, người lao động ở trọ trên địa bàn. Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe đại biểu HĐND huyện báo cáo tóm tắt nội dung, kết quả kỳ họp thứ ba HĐND huyện, khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026; nghe HĐND thị trấn Lai Uyên báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND thị trấn và 2 Ban của HĐND thị trấn trong năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 HĐND thị trấn khóa XII; báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; kết quả đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn thị trấn năm 2021; thông qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND thị trấn trước kỳ họp thứ 3 HĐND thị trấn, khóa XII; báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo của 2 Ban Kinh tế – Xã hội và Ban Pháp chế của HĐND thị trấn… tại kỳ họp Thường trực và các thành viên HĐND thị trấn cũng trả lời chấp vấn của đại biểu tham dự kỳ họp.

Ông Nguyễn Hữu Luận - Bí thư Đảng ủy thị trấn tặng hoa chức mừng ông Huỳnh Tấn Chung được đại biểu HĐND thị trấn bầu giữ chức Chủ tịch HDdND thị trấn.

Ông Nguyễn Hữu Luận - Bí thư Đảng ủy thị trấn tặng hoa chức mừng ông Huỳnh Tấn Chung được đại biểu HĐND thị trấn bầu giữ chức Chủ tịch HDND thị trấn.

Ông Nguyễn Hữu Luận - Bí thư Đảng ủy thị trấn phát biểu đánh giá và chỉ đạo tại kỳ họp HĐND thị trấn thường lệ cuối năm 2021.

Ông Nguyễn Hữu Luận - Bí thư Đảng ủy thị trấn phát biểu đánh giá và chỉ đạo tại kỳ họp HĐND thị trấn thường lệ cuối năm 2021.

Kết thúc kỳ họp đại biểu HĐND thị trấn đã biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND trong năm 2022; Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2022 của HĐND thị trấn về thực hiện một số nội dung pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thị trấn Lai uyên; Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022./.


HỮU HOÀNG

Lượt truy cập: 3812

Tag: thị trấn lai uyên , công tác cán bộ , kỳ họp hdnd

Đánh giá bài viết: