Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Thông báo về kiểm tra đeo khẩu trang và khai báo y tế của người dân trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2021

06-05-2021

CMSC Thông báo về kiểm tra đeo khẩu trang và khai báo y tế của người dân trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2021

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng thông báo đến các cá nhân, đơn vị, tổ chức và toàn thể người dân trên địa bàn huyện được biết như sau:

Kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng sẽ tổ chức kế hoạch kiểm tra về việc đeo khẩu trang và khai báo y tế của người dân trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2021.

Qua đó sẽ xử phạt việc không chấp hành đeo khẩu trang y tế phòng, chống dịch theo quy định tại điểm a lhpảm 1 Điều 12 của Nghị định số 117/2020/NQ-CP ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế với mức xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện tuân thủ Thông điệp 5K: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế" theo đúng quy định.

Trân trọng./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 176-TB_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 2200

Tag: thông báo , covid-19 , văn minh đô thị , phòng chống dịch

Đánh giá bài viết: