Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác tỉnh Bình Dương năm 2020

04-11-2020

CMSC Xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác tỉnh Bình Dương năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 5185/KH-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020,

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng thông tin nhu cầu xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác tỉnh Bình Dương năm 2020 của Sở Nội vụ với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Để tuyển chọn, kịp thời bổ sung đủ về số lượng và xây dựng đội ngũ viên chức có, phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn phù hợp chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

2. Việc xét tuyển phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật; bảo đảm tính cạnh tranh; tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. NỘI DUNG TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Nhu cầu tuyển dụng

Số lượng, vị trí các chức danh cần tuyển dụng có bảng tổng hợp kèm theo.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);

c) Bản sao giấy khai sinh; Bản sao Hộ khẩu thường trú;

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (nộp bản sao có chứng thực và người dự tuyển phải mang bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ);

Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và cơ sở đào tạo nước ngoài phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

đ) Giấy xác nhận quá trình công tác (theo mẫu), áp dụng đối với các vị trí việc làm có yêu cầu kinh nghiệm công tác.

e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

g) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

h) Hai phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại liên lạc, hai ảnh 3x4cm ghi rõ Họ tên, ngày sinh ở mặt sau;

Đối với các trường hợp hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển phải kèm theo tất cả Bản hợp đồng đã ký với đơn vị, bản sao Công văn thỏa thuận hợp đồng của Sở Nội vụ, cơ quan chủ quản (nếu có) và bản sao Sổ bảo hiểm xã hội (toàn bộ các trang nội dung thể hiện quá trình đóng Bảo hiểm xã hội), kèm bản nhận xét của đơn vị về kết quả thực hiện công việc trong thời gian hợp đồng.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 bộ hồ sơ vào 01 vị trí việc làm.

3. Nội dung xét tuyển

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Các thí sinh đạt vòng 1 sẽ được thông báo triệu tập tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thực hiện phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị).

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4. Cách xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 5 văn bản này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục III.5 văn bản này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng tuyển dụng đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

5. Đối tượng ưu tiên trong xét tuyển

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên tại các điểm trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.

6. Địa điểm, thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ từ ngày 5/11/2020 đến hết ngày 07/12/2020. (Thời gian phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ trong ngày, giờ hành chính)

- Địa điểm thông báo, phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Bộ phận một cửa Trung Tâm hành chính công, tháp A, Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (có hướng dẫn cụ thể).

7. Lịch phỏng vấn và địa điểm tổ chức phỏng vấn:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia Vòng 2, thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn Hội đồng xét tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể trên website Sở Nội vụ.

8. Phí xét tuyển

Mức thu phí dự tuyển viên chức là 400.000 đồng/ hồ sơ (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Lưu ý:

- Thí sinh dự tuyển lưu ý khi nộp hồ sơ phải đọc kỹ bảng tổng hợp nhu cầu kèm thông báo này để chọn đúng vị trí việc làm của cơ quan đăng ký tuyển dụng, đảm bảo nhu cầu dự tuyển phù hợp với ngành nghề, trình độ và các yêu cầu khác của vị trí việc làm cần tuyển.

- Mỗi ứng viên chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm cần tuyển dụng, trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào nhiều vị trí khác nhau Hội đồng tuyển dụng sẽ hủy bỏ kết quả hồ sơ dự thi của thí sinh đó.

 


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: TB_51.signed.pdf

Lượt truy cập: 2657

Tag: thông báo , tuyển dụng , sự nghiệp y tế

Đánh giá bài viết: