Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Thủ tục sao lục bản án, quyết định

I. HƯỚNG DẪN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
1. Đối tượng áp dụng:
Người bị kết án, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án do Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã giải quyết, xét xử sơ thẩm. Nếu có nhu cầu sao lục các bản án, quyết định của Tòa án thì làm đơn gửi đến Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng để được cấp các bản sao. Trong đơn cần ghi rõ tên vụ án, số và ngày bản án hoặc quyết định và nói rõ mục đích sao lục bản án.
2. Hồ sơ cần thiết:
- Đơn sao lục án (bấm vào để tải biểu mẫu);
- Bản sao giấy CMND;
3. Thời gian giải quyết:
- Nhận đơn vào các ngày trong tuần;
- Trả kết quả trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.
4.  Địa điểm tiếp nhận:
- Văn phòng Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; địa chỉ: Đường D5, Khu hành chính Bàu Bàng, ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0650.351.6970.


Lượt truy cập: 157

Đánh giá bài viết: