Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bàu Bàng (chiều ngày 06/9/2021)

06-09-2021

CMSC Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bàu Bàng (Cập nhật từ 06 giờ 30 đến 14 giờ 30 ngày 06/9/2021)

Số ca mắc mới: 00 trường hợp. Lũy kế trong ngày 150 trường hợp. Lũy kế phát hiện trên địa bàn huyện đến ngày 06/9/2021: 3.389 trường hợp.

Tổng số F0 của huyện đang điều trị: 826 trường hợp (111 TT Y tế huyện; 715 các khu điều trị tầng 1 của huyện)

* Các khu cách ly, điều trị của huyện:

- Khu điều trị tầng 2 tại TTYT huyện: Nhập viện: 00; Chuyển viện: 00; Xuất viện: 00; Tử vong: 00; Hiện còn: 173.

-  Khu cách ly, điều trị (Tầng 1 của huyện): Vào trong ngày: 31; Chuyển viện: 00; Ra viện:00; Hiện còn: 715 (548 F0 và 167 test nhanh chờ kết quả)

* Các  khu tiếp nhận, điều trị cho địa phương khác:

- Bệnh viện dã chiến số 4 tỉnh Bình Dương: Nhận mới: 00; Chuyển viện: 00; Xuất viện: 00; Hiện còn: 5.176 F0.

-  Khu tiếp nhận điều trị (của Tp Thuận An): Nhập viện: 00; Chuyển viện: 00; Điều chuyển 00; Ra viện: 00; Hiện còn: 3.048 (2.104F0; 944 FO chờ khẳng định)./.


BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 830

Tag: covid-19 , phòng chống dịch

Đánh giá bài viết: