Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

27-07-2016

Sáng ngày 26/7(cả ngày), Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp lần thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016, huyện đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và tiến độ thời gian theo quy định, tuyên truyền để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm, kinh tế của huyện Bàu Bàng tiếp tục phát triển với tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.332 tỷ đồng, tăng 10,63% so với cùng kỳ năm trước, thu hút được 23 dự án đầu tư mới và 1 dự án đăng ký tăng vốn; trong đó có 21 dự án trong nước với tổng số vốn đầu tư 205,8 tỷ đồng và 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 3 triệu USD. Lũy kế đến nay, huyện Bàu Bàng có 262 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 4.788,5 tỷ đồng và 57 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 713,7 triệu USD. Tổng mức bán lẽ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.233 tỷ đồng tăng 19,5% so với cùng kỳ, cấp mới 281 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể với tổng vốn 69 tỷ đồng. Về giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 862 tỷ đồng, tặng 3,26% so với cùng kỳ. Công tác giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, giải quyết việc làm được quan tâm, góp phần bảo đảm công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Tại kỳ họp này các đại biểu Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã đã nghe lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Nghe báo cáo tình hình hoạt động của thường trực, các ban và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Nghe Đại diện Ban pháp chế thông qua báo cáo thẩm tra các báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành ánh dân sự về tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2016; Ban kinh tế - xã hội báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kinh tế xã hội; dự toán thu – chi ngân sách; kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; phê duyệt quyết toán ngân sách huyện năm 2015.

Tại phiên bế mạc, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng đã trình kỳ họp ban hành và thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển, kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2016, về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách huyện năm 2015, về nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân và phiên họp thường trực HĐND huyện, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021. Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó có 100% đại biểu có mặt đã thống nhất biểu quyết tán thành.

Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng khoá II, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp, kỳ họp đánh dấu sự thành công bước đầu trong công tác hoạt động và điều hành của Hội đồng nhân dân huyện trong 6 tháng đầu năm 2016, tạo động lực góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của Hội đồng nhân dân huyện  khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021./.

BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 151

Đánh giá bài viết: