Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08-12-2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

17-10-2019

Chiều ngày 14/10, Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08-12-2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đến dự có Nguyễn Văn Lộc – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh; ông Nguyễn Thanh Khiêm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo Huyện ủy – HĐND - UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, xã.

Tại Hội nghị, lãnh đạo huyện ủy đã ôn lại truyền thống 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và báo cáo 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08-12-2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Qua 10 năm thực hiện Kết luận 62, nhận thức của cấp ủy đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị huyện về vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên. Dưới sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động liên quan đến phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác tôn giáo, công tác dân tộc được các cấp cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động và chế độ đối với cán bộ MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội luôn được chú trọng; với phương châm tập trung hướng mạnh về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền quan tâm chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động của MTTQ và các đoàn thể được đề ra phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, với nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cùng với sự nhất trí về tinh thần chính trị đã tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại địa phương.


Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận cho các cá nhân


Trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW

Dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 3 cá nhân; UBND huyện khen thưởng cho 7 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện kết luận 62./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)


BAN BIÊN TẬP

Tag: ủy ban mttq vn huyện