Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

25-10-2016

Chiều ngày 21/10/2016, UBND huyện Bàu Bàng tổ chức tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Đến dự có lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện, xã. Ông Nguyễn Văn Thương – Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Trong 4 năm qua, UBND huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại trên địa bàn huyện. Đặc biệt lãnh đạo huyện đã chỉ đạo, tìm giải pháp giải quyết dứt điểm một số vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến xã triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Qua 4 năm (01/7/2012 - 01/7/2016) thực hiện luật khiếu nại trên toàn địa bàn huyện đã tiếp nhận 28 đơn khiếu nại; trong đó đơn thuộc thẩm quyền cấp huyện giải quyết là 22 đơn và 6 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã, kết quả đã giải quyết 28/28 đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 100%. Về thi hành luật tố cáo, trong 4 năm toàn huyện đã tiếp nhận 8 đơn tố cáo, trong đó có 4 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện và 4 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. kết quả đã giải quyết 8/8 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 100%. Nội dung của các đơn khiếu nại, tố cáo chủ yếu xoay quanh các vấn đề về hành vi hành chính của cán bộ, công chức trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, một số hộ cho rằng giá cả đền bù, giải tỏa, thu hồi đất để xây dựng các công trình phúc lợi, an sinh xã hội là chưa thõa đáng… đồng thời một số cá nhân chưa hiểu đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính của pháp luật nên cho rằng cán bộ, công chức, nhân viên gây khó khăn, phiền hà, làm mất thời gian của dân. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đề ra nhiều giải pháp, tập trung làm rõ những kết quả đạt được và nguyên nhân hạn chế tồn tại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm của cán bộ, các cấp, các ngành chức năng trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công dân.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thương – Phó Chủ tịch UBND huyện – đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, công chức, nhân viên trong thực hiện tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thõa đáng cho dân trong những năm qua. Đồng thời ông yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành cần phải tăng cường phối hợp và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách nhất quán, triệt để công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn; tăng cường công tác tuyên truyền của MTTQ và các tổ chức, đoàn thể; tăng cường quản lý nhà nước về quản lý đất đai, giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân./.

BAN BIÊN TẬP


Lượt truy cập: 115

Đánh giá bài viết: