Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang (từ 07 giờ ngày 20/3/2018 đến hết ngày 21/3/2018)

19-03-2018

Thực hiện theo thông cáo đặc biệt về việc tổ chức tang lễ Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trọng thể theo nghi thức Quốc tang trong 02 (hai) ngày (20 và 21/3/2018);

Thực hiện Thông báo số 60/TB-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi, giải trí; Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng yêu cầu:

Tất cả các công sở, các nơi công cộng trong huyện treo cờ rủ theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ công chức, viên chức, cụ thể: cờ có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng của lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay) và dừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện trong 02 (hai) ngày Quốc tang.

          Đề  nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung Thông báo này và Thông báo số 60/TB-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương./.

TẢI THÔNG BÁO