Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Triển khai, tập huấn công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng

19-11-2015

Giấy mời

  I. Thành phần tham dự:

     * Cấp huyện:

- Đại diện Thường trực Huyện ủy;

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;

- Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện;

- Chuyên viên phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chuyên viên phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện.

     * Cấp xã:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã;

- Công chức Tư pháp;

- Công chức Địa chính;

- Cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân;

- Cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng.

  II. Thời gian: 1 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 27 tháng 11 năm 2015 (thứ sáu)

  III. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bàu Bàng


TẢI Giấy mời 31/GM-UBND ngày 19/11/2015


Lượt truy cập: 116

Đánh giá bài viết: