Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Trường THPT Bàu Bàng tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2016 – 2017

30-09-2016

Nhằm mục đích tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, thực hiện chương trình giáo dục THPT. Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Ngày 29/9/2016, trường THPT Bàu Bàng tổ chức hội thi“Giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2016 – 2017.

Hội thi năm nay thu hút 32 giáo viên của trường tham gia. Các giáo viên thi một bài kiểm tra năng lực hiểu biết của giáo viên về các vấn đề về chuyên môn, kỹ ngăng sư phạm, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông, Luật giáo dục, điều lệ trường, các văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ năm học của Sở, của trường…

Qua Hội thi nhằm giúp nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

BAN BIÊN TẬP