Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Truyền thanh cơ sở - cầu nối ý Đảng, lòng dân

26-06-2019

Xác định được tầm quan trọng của hệ thống truyền thanh cơ sở, huyện Bàu Bàng đã quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đài cơ sở, góp phần ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đã hơn nhiều năm nay kể từ khi hệ thống đài truyền thanh xã được lắp đặt và đưa vào sử dụng. Ngày nào cũng vậy cứ 5h30 sáng là tất cả mọi người dân xã  Hưng Hòa lại thức dậy và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới bắt đầu.Là người trực tiếp vận hành hệ thống đài truyền thanh xã, ông Lã Ngọc Quế phấn khởi cho biết: “Việc nghe đài truyền thanh đã trở thành thói quen, ngoài cung cấp thông tin, tuyên truyền còn là công cụ báo thức hằng ngày, hôm nào mất điện hoặc hư hỏng không phát sóng được là người dân lại gọi hỏi, có người còn phàn nàn là đài tắt làm lỡ lịch làm việc của gia đình”.


Cán bộ đài truyền thanh xã Hưng Hòa đang sản xuất chương trình phát thanh

 Không chỉ ở xã Hưng Hòa mà hầu hết các xã trên địa bàn huyện Bàu Bàng, hệ thống đài truyền thanh cơ sở được coi là phương tiện hữu hiệu để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; là công cụ phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi,  hiện nay các đai cơ sở đang gặp một số khó khăn như: trình độ cán bộ vận hành còn nhiều hạn chế, dẫn đến chương trình phát thanh chất lượng chưa cao….do vậy trong thời gian qua huyện cũng đã tăng cường tập huấn công tác viết tin bài cho đội ngũ làm phát thanh cơ sở. Cùng với nâng cấp xây dựng mới cơ sở vật chất, huyện và các xã đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân và các ngành, đoàn thể  nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của hệ thống truyền thanh cơ sở, từ đó, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước cũng như hoạt động của đài truyền thanh cơ sở. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các cuộc tập huấn để nâng cao trình độ cho cán bộ phụ trách đài; đề xuất tăng mức phụ cấp để cán bộ phụ trách truyền thanh cơ sở yên tâm công tác.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tin rằng hệ thống truyền thanh cơ sở ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bàu Bàng sẽ tiếp tục được quan tâm đầu tư để hoạt động tốt hơn, thực sự là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân./.

HOÀNG TÚ (ĐTT)

Lượt truy cập: 107

Đánh giá bài viết: