Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tự ý phân lô, mua bán vi bằng và xây dựng nhà trên đất nông nghiệp là sai quy định

08-01-2021

CMSC Tự ý phân lô, mua bán vi bằng và xây dựng nhà trên đất nông nghiệp là sai quy định

Trên địa bàn xã Long Nguyên hiện có 2 khu đất chủ sở hữu tự ý phân lô, mua bán vi bằng và xây dựng nhà trên đất nông nghiệp.

Khu đất thứ nhất. Hiện tại, thửa đất được phân chia nhỏ thành nhiều nền đất, chủ sử dụng đất đã chuyển nhượng bán đồng sở hữu cho nhiều cá nhân dưới hình thức Hợp đồng dân sự và chứng thực vị bằng. Mục đích sử dụng đất là trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, hiện đã có 5 căn nhà xây dựng, chủ sử dụng đất tự thỏa thuận với hộ dân có đất liền kề mở lối đi chung cho các thửa đất, xuống 1 đồng hồ điện và cho câu kéo điện dùng chung.

Khu đất thứ 2 của 4 chủ đồng quyền sở hữu. Hiện tại, thửa đất cũng đã bị phân chia nhỏ thành nhiều nên đất, chủ sử dụng đất đã chuyển nhượng bản đồng sở hữu cho nhiều cá nhân dưới chính thức Hợp đồng dân sự và chứng thực vi bằng. Quy hoạch của thửa đất là đất trồng cây lâu năm. Chủ sử dụng đất tự mở lối đi chung giữa các thửa đất, đã xây dựng 4 căn nhà, đăng ký 1 đồng hồ điện và cho câu kéo điện dùng chung.

Hình ảnh minh họa.

Hình ảnh minh họa.

Hiện tại UBND xã đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng, lập biên bản xử lý vi phạm và trình UBND huyện ra quyết định xử phạt, bên cạnh đó UBND xã đang xây dựng kế hoạch các bước để thực hiện xử lý các khu đất này; đồng thời UBND xã đã có Công văn số 102/UBND-KT ngày 25/11/2020 và Công văn số 109/UBND-KT ngày 16/12/2020 gửi Điện lực Bàu Bàng để được hỗ trợ, xử lý về điện tại các khu đất nêu trên và cũng đã tiến hành vận động, nhắc nhở chủ sử dụng đất khắc phục hiện trạng./.


KIM NHỚ

Lượt truy cập: 1434

Tag: xã long nguyên , đất nông nghiệp , vi phạm đất đai

Đánh giá bài viết: