Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tuần thứ 20 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 15-5-2017 đến ngày 19-5-2017)

12-05-2017

Tuần thứ 20 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 15-5-2017 đến ngày 19-5-2017)

Thứ Hai

(15/5)

Sáng

09 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Khối Đảng tháng 5 năm 2017

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện; các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Huệ dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 05 năm 2017

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Phòng Cảnh sát PCCC số 6, Chi nhánhTrung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

15 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Long Nguyên về công tác kiểm tra đối với chi bộ trực thuộc

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Nguyên; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Ba

(16/5)

Sáng

1-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Lễ công bố xã Hưng Hòa đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016 và kỷ niệm 40 năm thành lập xã Hưng Hòa

* Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Nhà hàng Thanh Hương, ấp 2 xã Hưng Hòa

2-

08 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Địa điểm:

Trụ sở Văn phòng Công chứng Bình Chuẩn

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 11

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Thứ Tư

(17/5)

Sáng

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1.    Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

2.    Báo cáo Tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả;

3.    Báo cáo Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ;

4.     Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 1,2,3,4);

5.     Kế hoạch Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo;

6.     Báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo;

7.     Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí (Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chuẩn bị nội dung 5,6,7);

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy;

ND1-4:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy;

ND5-7:

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự họp UBND huyện định kỳ tháng 5 năm 2017

* Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Năm

(18/5)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW   của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Cùng dự:

Đ/c Bạch Văn Nhân- UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Địa điểm:

Hội Trường B – Tỉnh uỷ

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện uỷ phân công đ/c Nguyễn Văn Thương – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Đ/c Nguyễn Văn Sinh-HUV, Trưởng Phòng Nội vụ huyện;

Đ/c Phan Quốc Tuấn-HUV, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy; Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PCCC số 6; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

15 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện họp giao ban Thường trực HĐND huyện

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(19/5)

Sáng

1-

06 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự Lễ phát động “Tết trồng cây 19/5 đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

* Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện

2-

08 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII), gắn với tổng kết Hội thi Báo cáo viên – Tuyên truyền viên giỏi huyện Bàu Bàng năm 2017 (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung, chương trình)

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

3-

09 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ công bố quyết định thành lập Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Dương

Địa điểm:

Chi cục Dự trữ nhà nước Bình Dương, QL13, xã Lai Uyên

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tiếp Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện uỷ

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

 

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Lượt truy cập: 82

Đánh giá bài viết: