Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tuyên truyền, phát động tham gia Cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với pháp luật phòng chống tham nhũng trên Internet”

28-06-2016

Căn cứ Kế hoạch số 1295/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tổ chức cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với pháp luật phòng chống tham nhũng trên Internet” của tỉnh Bình Dương năm 2016;

Nhằm thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tham gia cuộc thi; qua đó góp phần nâng cao kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, phát động tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, các trường học trên địa bàn huyện tích cực nghiên cứu, tìm hiểu và hưởng ứng tham gia cuộc thi.

2. Phổ biến về đối tượng, nội dung, hình thức, thể lệ và các thông tin của cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị và địa phương mình gồm:

- Về cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với pháp luật phòng chống tham nhũng trên Internet” của tỉnh Bình Dương năm 2016.

- Nội dung cuộc thi: Kiến thức pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Bộ luật Hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet.

- Thời gian diễn ra cuộc thi: Từ 01/6/2016 đến ngày 31/7/2016.

- Thời gian tổng kết và trao giải: Quý IV năm 2016. 

Từ ngày 01/6/2016, Cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với pháp luật về phòng chống tham nhũng trên Internet” được chính thức bắt đầu tại địa chỉ truy cập là http://thitructuyen.stp.binhduong.gov.vn hoặc địa chỉ http://stp.binhduong.gov.vn (Nhấp vào paner cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với pháp luật về phòng chống tham nhũng trên Internet”). Bên cạnh đó, các văn bản như Kế hoạch, Thể lệ, gợi ý trả lời và tài liệu liên quan được đăng tải trên Website của cuộc thi.

Trong quá trình tham gia cuộc thi, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức cuộc thi qua số điện thoại 0650.3821654 (Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật) hoặc gửi thư về địa chỉ mail: phongtuyentruyenstpbd@gmail.com để được tổng hợp, giải đáp, hướng dẫn.

TẢI Công văn số 1428/UBND-VX ngày 24 tháng 6 năm 2016