Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

UBND huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị tập huấn “mỗi xã một sản phẩm” năm 2021

12-04-2021

CMSC Sáng ngày 7-4-2021, UBND huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị “mỗi xã một sản phẩm” năm 2021.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Ngô Văn Toại - Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn 2; lãnh chi cục phát triển nông thôn tỉnh và lãnh đạo một số ban ngành huyện.

 

Tham gia tập huấn là cán bộ văn phòng điều phối nông thôn mới của huyện, phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn, công chức phụ trách nông thôn mới các xã, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh có sản phẩm dự kiến tham gia dự thi Chương trình OCOP trên địa bàn được tiếp thu một số nội dung như: ý nghĩa, muc tiêu của chương trình OCOP; bài học kinh nghiệm trong và ngoài nước trong triển khai OCOP; vai trò, trách nhiệm, phân công, phân cấp trong triển khai OCOP; chu trình OCOP thường niên; bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm….

Thông qua lớp tập huấn, nhằm cung cấp nội dung về các khai niệm kinh doanh, tổ chức kinh tế tham gia OCOP; hướng dẫn tham gia khi tham gia đánh xếp loại chất lượng sản phẩm…góp phần nâng cao kiến thức về quản trị, phương pháp xây dựng, triển khai kế hoạch sản xuất, công tác hoàn thiện sản phẩm và tiếp cận với chính sách của nhà nước trong hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP…/.


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 1568

Tag: nông thôn mới , mô hình sản xuất , ocop

Đánh giá bài viết: