Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

CMSC Chiều 21/1/2021, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1-2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2-2021.

Tại điểm cầu huyện Bàu Bàng, ông Võ Thành Giàu - Chủ tịch UBND huyện chủ trì (hình thức mở rộng trực tuyến với UBND cấp huyện và cấp xã).

Tại phiên họp đã thông qua Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình KTXH-QPAN tháng 01 năm 2021; Chương trình làm việc tháng 02/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021.

 

Trong tháng 1, tình hình KT-XH cơ bản duy trì ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 6,55% so với tháng trước và tăng 38,96% so với cùng kỳ năm 2020. Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 21.511 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng bình quân tháng 1 tăng 0,1% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 61,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 69% so với cùng kỳ. Về đầu tư công, tổng giá trị giải ngân đến ngày 15-1 là 7.871 tỷ đồng, đạt 53,7% kế hoạch. Thu ngân sách ước đạt 8.000 tỷ đồng, bằng 95% so với cùng kỳ, đạt 15% dự toán HĐND tỉnh; chi ngân sách đạt 1.000 tỷ đồng, bằng 77% cùng kỳ, đạt 4% dự toán HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận phiên họp, ông Nguyễn Hoàng Thao nhấn mạnh, trong năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu ấn tượng về phát triển KT-XH, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của cả nước. Những thành quả quan trọng đã đạt được là hành trang để Bình Dương vững bước, tự tin trong năm 2021. Trong thời gian tới, ông Nguyễn Hoàng Thao yêu cầu từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, địa phương, từng cán bộ phải khẩn trương triển khai các kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển KT-XH, dự toán ngân sách, đầu tư công năm 2021, các kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2021 của Chính phủ; bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai các biện pháp cần thiết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.


KIM NHỚ

Lượt truy cập: 1549

Tag: phiên họp ubnd tỉnh

Đánh giá bài viết: