Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện "Xanh hóa" địa bàn huyện.

23-08-2021

CMSC Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện "Xanh hóa" địa bàn huyện


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 2842-ubnd_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 1157

Tag: thông báo , covid-19 , phòng chống dịch , giãn cách xã hội , chỉ thị 16

Đánh giá bài viết: