Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 18 HĐND huyện

31-12-2020

Về trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 18 HĐND huyện

Nay Thường trực HĐND huyện tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 18 HĐND huyện để gửi đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND xã, thị trấn làm căn cứ trả lời cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 18 HĐND huyện.

Kèm Bảng tổng hợp./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 77-hdnd.pdf

Lượt truy cập: 895

Tag: trả lời kiến nghị cử tri

Đánh giá bài viết: