Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet.

22-11-2021

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet.

Thực hiện Công văn số 5710/UBND-VX ngày 09/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ký ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị phát động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet.

Đường dẫn truy cập chi tiết: http://vcnet.vn/contestcovid 

Thời gian cuộc thi diễn ra: từ 13/10/20121 đến 26/01/2022.

Thể lệ cuộc thi: xem tập tin đính kèm bên dưới./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: thele.pdf

Lượt truy cập: 3421

Tag: thông báo , covid-19 , phòng chống dịch , cuộc thi trực tuyến

Đánh giá bài viết: