Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về chương trình làm việc tháng 12 năm 2021 của UBND huyện.

01-12-2021

Chương trình làm việc tháng 12 năm 2021 của UBND huyện.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 12 năm 2021 như sau:

Vui lòng tải tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 455-tb_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 655

Tag: thông báo , chương trình làm việc

Đánh giá bài viết: