Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về chương trình làm việc tháng 6 năm 2021 của UBND huyện

28-05-2021

CMSC Chương trình làm việc tháng 6 năm 2021 của UBND huyện

Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 6 năm 2021 như sau:

Vui lòng tải tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 228-TB_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 417

Tag: thông báo , chương trình làm việc

Đánh giá bài viết: