Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về chương trình làm việc tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện

28-07-2021

CMSC Chương trình làm việc tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 7 năm 2021 như sau:

Vui lòng tải tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 313-TB_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 231

Tag: thông báo , chương trình làm việc

Đánh giá bài viết: