Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về công bố “vùng xanh” trên địa bàn huyện Bàu Bàng

23-08-2021

CMSC Công bố “vùng xanh” trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện; 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 công bố “vùng xanh” trên địa bàn huyện Bàu Bàng, cụ thể như sau:

+ Về các xã, thị trấn: 07/07

+ Về các ấp, khu phố: 39/43

Vùng nguy cơ

Cây Trường II

Trừ Văn Thố

Thị trấn Lai Uyên

Tân Hưng

Hưng Hòa

Lai Hưng

Long Nguyên

Vùng xanh

+ Ấp Ông Thanh

+ Ấp Bà Tứ

+ Ấp Suối Cạn

+ Ấp Ông Chài

+ Ấp 1

+ Ấp 2

+ Ấp 3

+ Ấp 4

+ KP. Đồng Chèo

+ KP. Bến Lớn

+ KP. Bàu Hốt

+ KP. Bàu Lòng

+ KP. Xà Mách

+ KP. Đồng Sổ

+ KP. Cây Sắn

 

+ Ấp 1

+ Ấp 2

+ Ấp 3

+ Ấp 4

+ Ấp 5

+ Ấp 1

+ Ấp 2

+ Ấp 3

+ Ấp 4

+ Ấp 5

+ Ấp 6

+ Ấp Cầu Sắt

+ Ấp Bến Tượng

+ Ấp Cầu Đôi

+ Ấp Lai Khê

+ Ấp Bến Sắn

+ Ấp Suối Tre

+ Ấp Nhà Mát

+ Ấp Long Bình

+ Ấp Long Hưng

+ Ấp Trảng Lớn

+ Ấp Bà Phái

+ Ấp Hố Muôn

+ Ấp Mương Đào

+ Ấp Long Thành + Ấp Sa Thêm

+ Ấp Bưng Thuốc

Vùng vàng

Không

Không

KP. Bàu Bàng

Không

Ấp 1

Ấp 2

Ấp Lai Khê

Không

 


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 333-bcđ_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 4918

Tag: thông báo , covid-19 , phòng chống dịch

Đánh giá bài viết: