Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Công khai tình hình thực hiện dự toán Quý I/2021.

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm bên dưới./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 1. Mau bieu cong khai quy 1 nam 2021 (Thong tu 343).xlsx

Lượt truy cập: 1810

Tag: công khai ngân sách

Đánh giá bài viết: