Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về công khai tình hình thực hiện dự toán Quý III/2021.

22-11-2021

CMSC Công khai tình hình thực hiện dự toán Quý III/2021.

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm bên dưới./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 3. Mau bieu cong khai quy 3 nam 2021 (Thong tu 343).xlsx

Lượt truy cập: 1633

Tag: công khai ngân sách

Đánh giá bài viết: