Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương không thực hiện chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

18-03-2020

Luật Đấu giá tài sản năm 2016, tại Khoản 2 Điều 80 quy định “Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật này có hiệu...

Luật Đấu giá tài sản năm 2016, tại Khoản 2 Điều 80 quy định “Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản thì phải đáp ứng quy định tại Khoản 3 Điều 23 của Luật này và thực hiện việc đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 25 của Luật này. Trường hợp không đáp ứng quy định tại Khoản 3 Điều 23 và không đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 25 của Luật này thì doanh nghiệp đó phải chấm dứt hoạt động đấu giá tài sản”.

Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 80, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua, Sở Tư pháp đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, đôn đốc, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh được thành lập trước ngày 01/7/2017 thực hiện việc chuyển đổi đăng ký hoạt động. Tuy nhiên, đến nay (sau ngày 01/7/2019), một số doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa thực hiện việc chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định (kèm theo danh sách). Sở Tư pháp thông báo đến các sở, ban, ngành và các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan được biết.

Đồng thời, Sở Tư pháp xin thông báo: danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản hiện còn hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương thường xuyên được Sở Tư pháp cập nhật trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ http://stp.binhduong.gov.vn, mục Bổ trợ tư pháp/Đấu giá/Danh sách.

Stt

Tên doanh nghiệp ĐGTS,

Chi nhánh doanh nghiệp ĐGTS

Địa chỉ trụ sở

Người đại diện

theo pháp luật

1

Công ty TNHH Đấu giá Bình Dương

81 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Đỗ Đại Minh

2

Công ty cổ phần BIGBOSS

230 đường GS.01, khu ĐT-TM-DV Quảng Trường Xanh, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Mai Tiến Luật

3

Công ty TNHH MTV Thương mại Gia Khang

409 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố  Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Huỳnh Văn Phú

4

Công ty TNHH MTV An Dương Việt

357 Lý Thường Kiệt, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Phạm Thế Phương

5

Công ty cổ phần Đấu giá Đông Hải

114 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Lê Hữu Đăng Khoa

(đã chết)

6

Công ty TNHH MTV Lưu Gia Thịnh

56 đường M, Trung tâm hành chính Dĩ An, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Lưu Thanh Khanh

7

Chi nhánh Bình Dương Công ty cổ phần Dịch vụ Đấu giá Long Giang Mê Kông

70 Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Phạm Hoàng Hải

8

Chi nhánh Bình Dương Công ty cổ phần Dịch vụ Đấu giá Bến Thành

32/20B/2010 KDC Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Nguyễn Hữu Nghĩa

9

Chi nhánh Công ty cổ phần Bán đấu giá Sao Việt

819 đường ĐT 743, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Nguyễn Sơn Trung


Lượt truy cập: 4041

Tag: luật đấu giá tài sản 2016

Đánh giá bài viết: