Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về hướng dẫn giải quyết các trường hợp chậm nộp thuế do thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

09-12-2021

CMSC Hướng dẫn giải quyết các trường hợp chậm nộp thuế do thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Về hướng dẫn giải quyết các trường hợp chậm nộp thuế do thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát có ý kiến hướng dẫn như sau: 

1. Đối với trường hợp người nộp thuế phát sinh nghĩa vụ thế theo Thông báo của cơ quan Thuế trong thời gian người nộp thuế phải cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ:

Căn cứ Công văn số 4302/TCT-QLN ngày 08/11/2021 của Tổng cục Thuế và việc xử lý tiền chậm nộp, Công văn số 2598/TCT-PC ngày 24/6/2020 của Tổng cục Thuế về việc xử lý việc chậm nộp hồ sơ khau thuế, tính thời hạn nộp thuế trong thời gian đại dịch Covid-19 (đính kèm).

Theo hướng dẫn trên, Người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế tại hai ngân hàng ghi trên Thông báo của cơ quan Thuế phải cung cấp các giấy tờ chứng minh của cơ quan có thẩm quyền về việc bị cách ly do dịch Covid-19 để được kéo dài thời hạn nộp trên Thông báo của cơ quan Thuế tương ứng với số ngày người nộp thuế bị cách lý và đơn vị thu tiền thuế không tính chậm nộp trong khoảng thời gian tương ứng này. Sau khi trừ khoảng thời gian tương ứng như vẫn phát sinh ngày chậm nộp thì Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

2. Thủ tục và hồ sơ hoàn:

Tại Điều 57 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; 83/2013/NĐ-CP ngày 2/04/2013 của Chính phủ:

Căn cứ theo quy định nêu trên Người nộp thuế liên hệ với cơ quan Thuế phát sinh khoản tiền đề nghị hoàn, lập Giấy đề nghị hoàn theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính và các giấy tờ chứng minh việc nộp thừa của khoản tiền đề nghị hoàn (gồm: Thông báo của cơ quan Thuế, chứng từ bộp thuế và các khoản bộp thừa, giấy tờ chứng minh của co 7quan có thẩm quyền nguyên nhân xác định sai số tiền đã nộp dẫn đến phát sinh số tiền nộp thừa).

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm bên dưới./.


CHI CỤC THUẾ KHU VỰC BẾN CÁT

Tài liệu đính kèm: 15764_1.PDF

Lượt truy cập: 1954

Tag: thông báo , chi cục thuế khu vực bến cát

Đánh giá bài viết: