Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

07-07-2021

CMSC Về định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Để đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Ủy ban nhân dân huyện định hướng các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; các Trung tâm, Viện nghiên cứu, trường Đại học, trường Cao đẳng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo, tập trung một số lĩnh vực trọng tâm sau:

1. Chương trình ứng dụng phục vụ phát triển nông nghiệp

- Chuyển giao ứng dụng các quy trình sản xuất các chế phẩm công nghệ sinh học ứng dụng trong các lĩnh vực nông nghiệp.

- Chuyển giao, ứng dụng các quy trình công nghệ sinh học trong giám định, chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị sinh vật hại cây trồng, vật nuôi.

- Nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao ứng dụng các quy trình công nghệ nhân giống, canh tác các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao như: cao su, rau, cây có múi…; các giống vật nuôi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

- Chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao, mô hình nông nghiệp 4.0 trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, như: biện pháp thâm canh tổng hợp, tự động hóa, cơ giới hóa các khâu sản xuất; công nghệ bảo quản sau thu hoạch để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch gắn với mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Xây dựng các mô hình phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, áp dụng công nghệ cao; củng cố chăn nuôi nông hộ theo hướng an toàn, bền vững, tạo ra sản phẩm đặt sản có chất lượng, giá trị hàng hóa cao.

- Chú trọng phát triển nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học.

2. Chương trình ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin

- Nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng các sản phẩm/dịch vụ viễn thông/công nghệ thông tin trọng điểm để nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và hiệu quả đối với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

- Ứng dụng công nghệ thông minh điều khiển tự động hóa trong các lĩnh vực: nông nghiệp, giao thông, giáo dục...

3. Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong Y - Dược phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng

- Đề xuất các mô hình, giải pháp phòng chống và điều trị các bệnh, dịch nguy hiểm; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm...

- Nghiên cứu, ứng dụng các mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- Nghiên cứu, chọn tạo một số cây dược liệu mới có giá trị dược liệu, giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện sinh thái của huyện.

4. Chương trình ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, môi trường

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, thân thiện với môi trường; công nghệ tái tạo năng lượng.

- Nghiên cứu, ứng dụng các quy trình công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường.

5. Chương trình khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Nghiên cứu xây dựng và phát triển các mô hình du lịch, tham quan, trải nghiệm gắn với phát triển nông nghiệp của huyện.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các đơn vị, địa phương biết và triển khai./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 1686-ubnd_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 178

Tag: thông báo , đề tài khoa học , công trình khoa học , khoa học công nghệ

Đánh giá bài viết: