Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về một số lưu ý đối với người dân trước khi thực hiện giao dịch dự án bất động sản.

08-09-2020

CMSC Về một số lưu ý đối với người dân trước khi thực hiện giao dịch dự án bất động sản.

Hiện nay, trên một số trang mạng điện tử và tờ rơi có rao bán đất nền dự án và nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Bàu Bàng. Tuy nhiên, qua rà soát một số dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ký ban hành văn bản về lưu ý đối với người dân trước khi thực hiện giao dịch dự án bất động sản.

Cụ thể, đến thời điểm hiện tại (tháng 9/2020) trên địa bàn huyện có 01 dự án Khu nhà ở được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai là Khu nhà ở nông thôn mới Huỳnh Gia Phát tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Bất động sản Huỳnh Gia Phát làm chủ đầu tư và 07 dự án Khu nhà ở được UBND tỉnh cho phép chủ đầu tư dự án chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà .

Stt

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích

Địa điểm

1

Khu nhà ở thu nhập thấp Huỳnh Gia Phát

Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Bất động sản Huỳnh Gia Phát

2,6

Lai Uyên

2

Khu nhà ở Đức Phát (khu A + Khu B)

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Đức Phát

5,9

Lai Uyên

3

Khu nhà ở nông thôn Nam Long

Công ty Cổ phần Bất động sản Lộc Đại Phát

22,5

Lai Hưng

4

Khu nhà ở nông thôn Nam Long 3

Công ty Cổ phần Bất động sản Nam Long Bình Dương

16,78

Long Nguyên

5

Khu nhà ở Tuấn Điền Phát 3

Công ty TNHH MTV

 Tuấn Điền Phát

11,8

Lai Uyên

6

Khu nhà ở

 Tài Lộc

Công ty Cổ phần

Cao su Tài Lộc

8,88

Long Nguyên

7

Khu nhà ở

 Lộc Phát

Công ty Cổ phần

cao su Lộc Phát

7,24

Long Nguyên

 

Xem nội dung văn bản đuợc đính kèm bên dưới./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 2919-UBND_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 1602

Tag: thông báo , bất động sản , dự án bất đông sản

Đánh giá bài viết: