Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về nội dung trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh

13-08-2019

Về nội dung trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh

Trước kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khóa IX, Thường trực HĐND huyện đã chuyển các kiến nghị của cử tri đến Thường trực HĐND tỉnh. Đến nay, Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến Thường trực HĐND huyện nội dung trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ Mười

Qua đây, Thường trực HĐND huyện thông tin nội dung trả lời đến cử tri tại địa phương. Đề nghị cử tri bấm vào liên kết sau để xem nội dung trả lờiLượt truy cập: 1480

Đánh giá bài viết: