Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về sản xuất của các doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

03-08-2021

CMSC Về sản xuất của các doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Bàu Bàng đã có trên 130 doanh nghiệp đăng ký thực hiện phương án “3 tại chỗ”. Tuy nhiên, qua theo dõi diễn biến tình hình trong những ngày qua, một số doanh nghiệp thực hiện chưa tốt phương án “3 tại chỗ”, chưa chấp hành nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Một số doanh nghiệp đề nghị ngưng thực hiện phương án “3 tại chỗ” nhưng chưa có ý kiến của chính quyền địa phương đã để người lao động ra khỏi doanh nghiệp; khiến chính quyền địa phương chưa kịp thời, chủ động trong công tác theo dõi, kiểm soát. Nếu một trong số những người lao động này có người bị nghi nhiễm hoặc nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng, nguy cơ lây lan dịch bệnh sẽ rất cao.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, để giải quyết những khó khăn hiện nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Tổng Giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

Trước khi doanh nghiệp ngừng sản xuất thì doanh nghiệp phải xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên 02 lần âm tính (ngày thứ nhất và ngày thứ ba) đối với doanh nghiệp chưa xuất hiện F0, xét nghiệm RT-PCR âm tính đối với doanh nghiệp đã có F0 hoặc test nhanh phát hiện F0 cho toàn bộ người lao động trước khi cho về nơi cư trú, nhà trọ của địa phương (người lao động chỉ đi 01 cung đường từ doanh nghiệp về nơi cư trú, nhà trọ) và phải được xác nhận của chính quyền địa phương nơi công nhân về cư trú. Trường hợp chưa được xác nhận của địa phương, nhưng doanh nghiệp đã tự ý cho người lao động ra khỏi doanh nghiệp thì Tổng Giám đốc/Giám đốc phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm virut SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Doanh nghiệp phải thông báo cho Trung tâm Y tế huyện, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp) và chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm ít nhất 03 ngày nhằm đảm bảo tốt công tác phối hợp, giám sát. Khi thực hiện xét nghiệm test nhanh trong doanh nghiệp phải chuẩn bị 02 khu riêng biệt: 01 khu dành cho những người nghi nhiễm chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR, 01 khu dành cho những người là F1.

Doanh nghiệp phải có trách nhiệm cung cấp danh sách người lao động (tên, năm sinh, số CMND hoặc CCCD, số điện thoại, khu/ấp, xã/phường/thị trấn/, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố) cho Trung tâm Y tế huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Xí nghiệp Phát triển công nghiệp - đô thị Bàu Bàng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp) và các địa phương có liên quan trước khi cho người lao động trở về nơi cư trú, nhà trọ.

Đề nghị Tổng Giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bàu Bàng triển khai thực hiện nghiêm các nội dung trên....

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm bên dưới./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 2522-ubnd_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 1236

Tag: thông báo , sản xuất kinh doanh , covid-19 , phòng chống dịch , giãn cách xã hội , công ty -xí nghiệp

Đánh giá bài viết: