Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

31-03-2020

Xem cỡ chữ:

CMSC chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh trên các phương tiện vận tải hành khách và nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế bặt buộc theo quy định

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh trên các phương tiện vận tải hành khách và nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế bặt buộc theo quy định, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng đăng tải văn bản của Sở Giao thông vận tải về thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải như sau:

1. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và xe du lịch

- Tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ đi/đến thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ 00 giờ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020; trường hợp đặc biệt, các đơn vị kinh doanh vận tải báo cáo về Sở Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam để được xem xét, giải quyết.

- Đối với xe hợp đồng dùng để vận chuyển lao động đến các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất, xe phục vụ tang lễ, cưới hỏi và xe vận chuyển người đi cách ly tập trung và các trường hợp hợp khác nhằm phục vụ mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động thì vẫn được phép hoạt động và yêu cầu các đơn vị vận tải báo cáo danh sách các phương tiện này về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp (gửi báo cáo qua email: sgtvt@binhduong.gov.vn).

2. Đơn vị khai thác tuyến cố định từ tỉnh Bình Dương đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại: chỉ vận chuyển hành khách tối đa 02 chuyến/ngày. Các đơn vị vận tải đăng ký lịch chạy xe theo quy định nêu trên, báo cáo về Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương để thông tin đến Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.

3. Các chuyến xe được phép hoạt động phải đáp ứng các yêu cầu sau: khử khuẩn xe trước và sau khi đón khách; đảm bảo số lượng hành khách trên 01 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người; lái xe, nhân viên phục vụ, hành khách phải đeo khẩu trang, được kiểm tra y tế trước khi lên xe và khai báo y tế theo quy định.

4. Không hạn chế khai thác đối với các chuyến xe không vận chuyển hành khách.

5. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường tuần tra, kiểm soát hoặc chủ động phối hợp với lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh, địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

6. Đề nghị các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, hành khách thực hiện ngay việc khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả các hành khách trước khi thực hiện hành trình trên phương tiện vận tải hành khách nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản 1030/SGTVT-VTPTNL ngày 23/3/2020 và thực hiện niêm yết trên phương tiện, tại các bến xe khách các nội dung khuyến cáo của Bộ Y tế.

***


BAN BIÊN TẬP

Tag: thông báo , phòng chống dịch covid-19 , giao thông vận tải