Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp và rà soát người lao động trở lại Bàu Bàng.

19-02-2021

Căn cứ Công văn số 797/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp; Căn cứ Công văn số 798/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc rà soát người lao động trở lại Bình Dương từ các tỉnh có dịch theo công bố của Bộ Y tế;

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng đề nghị Quý lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bàu Bàng khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho người lao động trong doanh nghiệp, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là các quy định về phòng, chống dịch.

   - Thực hiện nghiêm yêu cầu từ “Thông điệp 5K”: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế. Đồng thời, đảm bảo các trang thiết bị phục vụ việc phòng, chống dịch Covid-19: Thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà phòng…

   - Yêu cầu người lao động trong doanh nghiệp bắt buộc phải khai báo y tế trung thực trước khi vào làm việc bằng một trong các hình thức sau:

   + Qua ứng dụng NCOVI trên thiết bị thông minh (mục khai di chuyển nội địa);

   + Theo mẫu in sẵn tại Trạm Y tế các xã, thị trấn (doanh nghiệp cử nhân viên đến liên hệ cơ quan y tế để được hướng dẫn).

   - Kịp thời phát hiện các trường hợp người lao động có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc có dấu hiệu nghi ngờ mắc Covid-19 trong doanh nghiệp, báo cáo ngay với cơ quan y tế địa phương và thực hiện xử lý theo hướng dẫn của ngành y tế.

2. Rà soát, lập danh sách để quản lý và yêu cầu người lao động đã từng đi, đến, về từ vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế (đặc biệt từ tỉnh Hải Dương, Hà Nội) trong thời gian từ ngày ngày 15/01/2021 đến nay liên hệ ngay Trạm Y tế xã, thị trấn hoặc cơ sở y tế gần nhất nơi lưu trú để khai báo y tế, giám sát sức khỏe theo quy định nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở phải đến ngay các cơ sở y tế gần nhất (Trung tâm Y tế tuyến huyện trở lên) khám theo quy định, đồng thời lập danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội qua địa chỉ Email: loctanbb@gmail.com để phối hợp các ngành chức năng theo dõi.

3. Lập danh sách lao động là người nước ngoài (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 23/02/2021 để phối hợp các ngành chức năng theo dõi dịch tễ; đồng thời gửi 01 bản mềm (file excel) về địa chỉ Email: loctanbb@gmail.com

Doanh nghiệp tải các mẫu biểu danh sách tại đây: Mẫu biểu danh sách

Lập danh sách các trường hợp người lao động trở về Bàu Bàng từ ngày 15/01/2021 làm cơ sở theo dõi, quản lý (nội dung danh sách: họ và tên; năm sinh; số CMND/CCCD; vùng dịch đã đi, đến; ngày đến Bàu Bàng; nơi cư trú tại Bàu Bàng; tên doanh nghiệp làm việc).

Giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện làm đầu mối, tổng hợp và báo cáo số lượng công nhân lao động trở về Bàu Bàng về Ủy ban nhân dân huyện hàng ngày. Quý doanh nghiệp vui lòng gửi bản mềm danh sách về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước 14 giờ 30 hàng ngày, qua địa chỉ email: loctanbb@gmail.com, SĐT: 02743.516.072, DĐ: 0979849284

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng đề nghị Quý lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bàu Bàng nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên.

Trân trọng./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: T2-MAU_THONG_KE_LDVN_LDNN.xlsx

Lượt truy cập: 1119

Tag: thông báo , covid-19 , văn minh đô thị , phòng chống dịch

Đánh giá bài viết: