Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện "xanh hóa" địa bàn huyện

15-08-2021

CMSC Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện "xanh hóa" địa bàn huyện

Tài liệu đính kèm: 2746-ubnd_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 911

Tag: thông báo , covid-19 , phòng chống dịch , giãn cách xã hội , chỉ thị 16

Đánh giá bài viết: