Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện bàu Bàng năm 2022

26-04-2022

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022;

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng

 Tổng số: 11 vị trí. Trong đó:

- Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường: 04 chỉ tiêu;

- Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: 02 chỉ tiêu;

- Chức danh Văn hoá - Xã hội: 01 chỉ tiêu;

- Chức danh Văn phòng - Thống kê: 01 chỉ tiêu;

- Chức danh Tài chính - Kế toán: 03 chỉ tiêu.

2. Đối tượng dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào một chức danh công chức nêu tại Mục 1, thuộc một xã, thị trấn có nhu cầu tuyển dụng. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

- Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã (theo Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 19/9/2020 của UBND tỉnh);

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển   

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu). Trường hợp trúng tuyển phải bổ sung phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bảo sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng việt và cơ sở đào tạo nước ngoài phải được Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp có thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại liên lạc, 02 tấm ảnh 3x4cm ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau

4. Địa điểm, thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 19/4/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/5/2022.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/4/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/5/2022.

- Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Bàu Bàng, đường NC, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng.

5. Lịch thi và địa điểm tổ chức thi tuyển

Hội đồng thi tuyển sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh, đơn vị có thí sinh dự tuyển khi phát hành giấy báo thi.

6. Lệ phí dự tuyển

Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (chưa bao gồm tài liệu ôn thi), thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Riêng lệ phí ôn tập và tài liệu ôn tập sẽ có thông báo sau.

7. Thông báo kết quả thi tuyển

Kết quả thi tuyển được thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử huyện, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; kết quả thi tuyển được gửi thông báo bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển tới Hội đồng thi tuyển huyện Bàu Bàng.

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm bên dưới./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 87-tb_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 1737

Tag: thông báo , thông tin tuyển dụng

Đánh giá bài viết: