Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021

04-06-2021

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2021, KBNN thông báo tuyển dụng công chức như sau:

Ban Biên tập trích đăng thông tin như sau:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức KBNN:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên và không quá 35 tuổi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;


1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Danh sách địa chỉ các đơn vị KBNN và số điện thoại liên hệ nộp hồ sơ tuyển dụng công chức KBB năm 2021

Thông tin chi tiết, người đọc vui lòng tải tập tin đính kèm bên dưới./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: THONG BAO TUYEN DUNG CONG CHUC CUA KHO BAC NHA NUOC.pdf

Lượt truy cập: 2963

Tag: thông báo , tuyển dụng , kho bạc nhà nước

Đánh giá bài viết: