Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2022.

Thông tin chi tiết, người đọc vui lòng tải tập tin đính kèm bên dưới./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 2. Thong bao tuyen dung cong chuc KBNN nam 2022.pdf

Lượt truy cập: 2073

Tag: thông báo , tuyển dụng , kho bạc nhà nước

Đánh giá bài viết: