Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương năm học 2022-2023.

11-08-2022

Căn cứ Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng năm học 2022-2023.

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Bàu Bàng năm học 2022 - 2023 như sau:

I. HÌNH THỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng

Thực hiện tuyển dụng theo hình thức xét tuyển.

2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng

a) Tuyển dụng viên chức ngành GDĐT bao gồm cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, đảm bảo yêu cầu bộ môn, chuyên ngành đào tạo, trình độ đào tạo và số lượng vị trí việc làm theo chỉ tiêu biên chế được giao.

b) Vị trí việc làm cần tuyển dụng:

- Viên chức trực tiếp dạy lớp bao gồm giáo viên cấp học mầm non, giáo viên cấp học tiểu học, giáo viên cấp học trung học cơ sở.

- Viên chức khác bao gồm Tổng phụ trách đội, Công nghệ thông tin, Văn thư, Kế toán, Y tế.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Căn cứ nhu cầu thực tế năm học 2022 - 2023 và biên chế được giao, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng cần bổ sung 63 chỉ tiêu tuyển dụng, cụ thể:

1. Giáo viên mầm non hạng III: 20 chỉ tiêu; mã số: V.07.02.26  

2. Giáo viên tiểu học hạng III: 20 chỉ tiêu; mã số: V.07.03.29 (Giáo viên dạy lớp và bộ môn: 18 chỉ tiêu; Giáo viên Tổng phụ trách Đội: 02 chỉ tiêu)

3. Giáo viên trung học cơ sở hạng III: 15 chỉ tiêu; mã số: V.07.04.32 (Giáo viên bộ môn: 14 chỉ tiêu; Giáo viên Tổng phụ trách Đội: 01 chỉ tiêu)

4. Nhân viên Công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu, mã số: V.07.05.15.

5. Nhân viên Kế toán: 03 chỉ tiêu, mã ngạch 06.032.

6. Nhân viên Y tế: 02 chỉ tiêu, mã số V.08.03.07 hoặc V.08.05.13.

7. Nhân viên Văn thư: 02 chỉ tiêu, mã ngạch 02.008 hoặc 02.007.

Bảng chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể từng vị trí việc làm kèm theo Thông báo này. Người đăng ký dự tuyển nghiên cứu kỹ thông báo, chỉ tiêu tuyển dụng; đối chiếu với trình độ đào tạo, chuyên môn được đào tạo của bản thân để lựa chọn vị trí việc làm cụ thể, phù hợp và điền vào mục “nguyện vọng” trong Phiếu đăng ký dự tuyển theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm bên dưới./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 256-tb_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 3430

Tag: thông báo , ngành giáo dục , công tác nhân sự , thông tin tuyển dụng

Đánh giá bài viết: