Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc đăng Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết

21-12-2020

Về việc đăng Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết của Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Theo đề nghị của Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Bàu Bàng đăng nội dung thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết như sau: 

1. Thông báo tìm kiếm ông Lê Phú Toàn, sinh năm 1956.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: ấp 2, xã Tân Hưng, huyện Bến Cát (nay là huyện Bàu Bàng), tỉnh Bình Dương.

Ông Lê Phú Toàn vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1996.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Lê Phú Toàn liên hệ với Toàn án nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương theo địa chỉ: D5 Khu hành chính Bàu Bàng, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Lê Phú Toàn thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, người yêu cầu.

3.Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Lê Phú Toàn thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: toa an_1.PDF

Lượt truy cập: 1240

Tag: thông báo , xã tân hưng , tìm kiếm người , tòa án nhân dân

Đánh giá bài viết: