Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc điều chỉnh, bổ sung thay thế Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021

09-08-2021

CMSC Về điều chỉnh, bổ sung thay thế Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 324-tb_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 1568

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd

Đánh giá bài viết: