Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc tạm hoãn tổ chức kiểm tra, sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đạo tạo huyện Bàu Bàng năm học 2021-2022

22-07-2021

CMSC Tạm hoãn tổ chức kiểm tra, sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đạo tạo huyện Bàu Bàng năm học 2021-2022

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại địa phương;

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng tạm hoãn tổ chức kiểm tra, sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đạo tạo huyện Bàu Bàng năm học 2021-2022 theo Kế hoạch dự kiến tại Công văn số 1006/SNV-CCVC của Sở Nội vụ về hướng dẫn bổ sung công tác tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022 cho đến khi có thông báo mới.

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm bên dưới./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 245-bcđ_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 604

Tag: thông báo , công tác cán bộ , ngành giáo dục , thông tin tuyển dụng , xét tuyển viên chức

Đánh giá bài viết: