Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc tạm ngưng giao dịch trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bàu Bàng

03-04-2020

CMSC Nhằm hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người tại trụ sở Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Bàu Bàng, phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Nhằm hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người tại trụ sở Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Bàu Bàng, phòng chống dịch bệnh Covid-19; Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng thông báo khẩn với nội dung như sau:

1. Tạm ngưng giao dịch trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính với cá nhân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện từ ngày 01/4/2020 cho đến khi có thông báo mới.

2. UBND huyện Bàu Bàng tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến: tiếp nhận và trả kết quả qua trang dịch vụ công của tỉnh Bình Dương tại địa chỉ: https://dichvucong.binhduong.gov.vn và qua dịch vụ bưu chính công ích (Bưu điện).

Cách thức thực hiện như sau:

- Cá nhân, tổ chức tìm hiểu thủ tục hành chính, tải mẫu đơn, tờ khai tại địa chỉ: https://dichvucong.binhduong.gov.vn/Bo-thu-tuc-hanh-chinh đơn vị UBND huyện Bàu Bàng, chọn thủ tục cần tìm hiểu; chuẩn bị thành phần hồ sơ theo quy định. Nộp trực tuyến qua trang dịch vụ công (đối với cấp độ 3, 4) và qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Số điện thoại CBCC hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện và tiếp nhận hồ sơ:

STT

Họ và tên

Cơ quan,

đơn vị

Nhiệm vụ/ Lĩnh vực phụ trách

Số điện thoại

1

Trần Minh Hiếu

Văn phòng HĐND - UBND huyện

Tiếp nhận và trả kết quả các lĩnh vực thuộc các Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin

0917.333.661

2

Nguyễn Hồng Kỳ

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tiếp nhận và trả kết quả các lĩnh vực thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch

0917666736

3

Huỳnh Cao Thông

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Tiếp nhận và trả kết quả các lĩnh vực thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

0941558266

4

Phan Minh Đức

Phòng Nội vụ

Tiếp nhận và trả kết quả các lĩnh vực thuộc Phòng Nội vụ

0988848224

5

Võ Ngọc Phương Thảo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tiếp nhận và trả kết quả các lĩnh vực thuộc Giáo dục và Đào tạo

0971232181

6

Nguyễn Thị Kiều My

Phòng Y tế

Tiếp nhận và trả kết quả các lĩnh vực thuộc Phòng Y tế

0376922662

7

Nguyễn Thị Kim Thành

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực đất đai

0968548854

8

Đỗ Thị Kim Nhung

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực đất đai

0937191916

9

Nguyễn Minh Hoàng

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Trả kết quả hồ sơ lĩnh vực đất đai

0933217977

10

Huỳnh Thị Cẩm Tiên

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Trả kết quả hồ sơ lĩnh vực đất đai

0975777310

- Bì thư hồ sơ giao dịch đề nghị giải quyết thủ tục hành chính cần ghi rõ thông tin:

+ Tên người nộp hồ sơ, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

+ Tên người nhận hồ sơ, số điện thoại (như trên). Địa chỉ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Bàu Bàng - khu Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

- Khi có kết quả giải quyết: công chức phụ trách có trách nhiệm bàn giao hồ sơ cho Bưu điện để trả kết quả tại nhà hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

3. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn bố trí nhân sự để thực hiện, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo quy định. Phân công công chức giải quyết hồ sơ trực tuyến theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với Bưu điện huyện Bàu Bàng trong thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

4. Đề nghị Bưu điện huyện Bàu Bàng:

- Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức tại các bưu cục, tại địa chỉ theo yêu cầu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, tránh việc người dân đi lại, ra ngoài không cần thiết.

- Cử nhân viên đến tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện để thực hiện việc ogiao nhận hồ sơ khi có kết quả giải quyết.

5. Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện thực hiện các hình thức giao dịch với tổ chức, cá nhân một cách phù hợp, hạn chế tập trung đông người tại cơ quan nhà nước theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương.

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng trân trọng thông báo./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 100-tb_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 2585

Tag: thông báo , bộ phận tiếp nhận và trả kết quả , phòng chống dịch

Đánh giá bài viết: