Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc thành lập các Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2016 - 2021

09-03-2016

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2016 - 2021; Căn cứ yêu cầu công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Bàu Bàng,

DANH SÁCH
Tiểu ban Thẩm tra tiêu chuẩn đại biểu HĐND
và Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo
(kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban bầu cử huyện Bàu Bàng)

1. Ông Lưu Văn Long, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy: Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy: Phó Trưởng Tiểu ban;

3. Ông Nguyễn Văn Trị, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Phó Trưởng Tiểu ban;

4. Ông Trương Văn Tài, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy: Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Chánh Thanh tra huyện: Ủy viên;

6. Ông Bùi  Đức Trung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy: Ủy viên;

7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy: Ủy viên;

8. Ông Trần Minh Chí, Phó Trưởng Công an huyện: Ủy viên;

9. Ông Vũ Văn Nam, Phó Trưởng phòng Nội vụ: Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện: Ủy viên


DANH SÁCH
Tiểu ban An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội 
(kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBBC ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban bầu cử huyện Bàu Bàn)

1. Ông Nguyễn Thanh Khiêm, Trưởng Công an huyện: Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Lữ Văn Hoàng, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Phó Trưởng Tiểu ban;

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PC&CC số 6: Phó Trưởng Tiểu ban;

4. Ông Hoàng Hữu Diễn, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BCH Quân sự huyện: Ủy viên;

5. Ông Phan Văn Hồng, Phó Trưởng Công an huyện: Ủy viên;

6. Ông Võ Văn Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Nguyên: Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Lý Hồng Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lai Hưng: Ủy viên;

8. Ông Phan Châu Phát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng: Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Hòa: Ủy viên;

10. Ông Trần Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên: Ủy viên;

11. Ông Trần Xuân Trà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trừ Văn Thố: Ủy viên;

12. Ông Trà Văn Tấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cây Trường II: Ủy viên


DANH SÁCH
Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động bầu cử
(kèm theo Quyết định số 03/QĐ-UBBC ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban bầu cử huyện Bàu Bàng)

1. Ông Bạch Văn Nhân, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Trưởng Tiểu ban;

2. Bà Võ Thị Kim Nghĩa, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy: Phó Trưởng Tiểu ban;

3. Ông Võ Đạt Thành, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Ủy viên;

4. Ông Nguyễn Minh Thành, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện: Ủy viên;

5. Ông La Văn Châu, Trưởng Đài Truyền thanh huyện: Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Thành Phương, Bí thư Huyện đoàn: Ủy viên;

7. Ông Triệu Văn Nhở, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện: Ủy viên;

8. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: Ủy viên;

9. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội Nông dân huyện: Ủy viên;

10. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện: Ủy viên;

11. Ông Phạm Thanh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện: Ủy viên


DANH SÁCH
Tiểu ban Nội dung - Hậu cần
  (kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBBC ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban bầu cử huyện Bàu Bàng)

1. Ông Trần Quốc Hải, Ủy viên Thường trực HĐND huyện: Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Đỗ Văn Thanh, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Phó Trưởng Tiểu ban;

3. Ông Lê Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Trưởng Tiểu ban;

4. Ông Nguyễn Văn Sinh, Trưởng phòng Nội vụ huyện: Ủy viên Thường trực;

5. Ông Trần Văn Thái, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện: Ủy viên;

6. Bà Võ Thị Tổng, Trưởng phòng Tư pháp huyện: Ủy viên;

7. Ông Châu Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Ủy viên;

8. Ông Huỳnh Thanh Hưng, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện: Ủy viên;

9. Trần Thanh Bình, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Ủy viên;

10. Ông Bùi Khánh Tân, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Hoàng Duy, Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện: Ủy viên;

12. Ông Lê Minh Phước, Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện: Ủy viên;

13. Bà Phạm Thị Ngọc Ánh, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện: Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện: Ủy viên;

15. Bà Huỳnh Thị Minh Hòa, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện: Ủy viên;

16. Ông Võ Văn Thạnh, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện: Ủy viên;

17. Ông Nguyễn Đình Hải, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện: Ủy viên


Lượt truy cập: 117

Đánh giá bài viết: