Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

04-01-2022

Thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm bên dưới./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: TB143_thi_tuyen_chuc_danh_Pho_Chanh_VPHU_1.PDF.pdf

Lượt truy cập: 843

Tag: thông báo , thông tin tuyển dụng

Đánh giá bài viết: