Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Bàu Bàng năm 2022.

01-03-2022

Thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Bàu Bàng năm 2022.

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm bên dưới./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 44-tb_1.PDF

Lượt truy cập: 1333

Tag: thông báo , thông tin tuyển dụng

Đánh giá bài viết: