Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế huyện Bàu Bàng năm 2021.

17-11-2021

Căn cứ Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế huyện Bàu Bàng năm 2021.

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế huyện Bàu Bàng năm 2021, như sau:

I. Vị trí, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi

1. Vị trí: 01 vị trí, Trưởng phòng Y tế huyện Bàu Bàng.

2. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển

a) Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, có trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt và đang công tác tại Phòng Y tế huyện có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 này được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển trong các trường hợp sau:

- Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên đăng ký xác nhận;

- Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài;

- Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian nghỉ thai sản.

Ngoài các trường hợp được quyền không đăng ký dự tuyển nêu trên, đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 này nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà soát danh sách đăng ký quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

b) Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Phòng Y tế huyện nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và có trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

c) Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển quy định tại điểm a khoản 1 này nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 02 cấp so với chức vụ hiện giữ. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi dự tuyển phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức và thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực (nếu có) theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển. Các đối tượng này phải được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn.

3. Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển

a) Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh thi tuyển (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Phòng Y tế huyện và có thể không phải là Đảng viên) được tập thể lãnh đạo của UBND huyện đề cử và được Huyện ủy đồng ý bằng văn bản.

b) Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển quy định tại điểm a khoản 3 này giữ chức vụ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện.

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm bên dưới./.

Kế hoạch số 180/KH-UBND Tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế huyện Bàu Bàng năm 2021.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 436-tb_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 1310

Tag: thông báo , thông tin tuyển dụng

Đánh giá bài viết: