Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện

26-02-2021

Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trương các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới như sau:

1. Các cơ quan, ban, ngành và địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đến từng người dân những nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phù hợp, hiệu quả để mọi người luôn nêu cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong nhân dân nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng; đồng thời tích cực ủng hộ, hỗ trợ các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, phải thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định này và xử lý thật nghiêm các trường hợp không chấp hành, vi phạm, đưa tin xuyên tạc, không đúng sự thật; đồng thời không được quá áp đặt các biện pháp quản lý hành chính hạn chế các hoạt động thiết yếu liên quan đến người dân làm kìm hãm các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu các sở, ban, ngành (ngành Y tế, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, Kinh tế, Quản lý đô thị,… ), UBND các xã, thị trấn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình, căn cứ các nội dung chỉ đạo, tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương chủ động thực hiện để nới lỏng những biện pháp quản lý hành chính hạn chế các hoạt động thiết yếu liên quan đến người dân, doanh nghiệp để tạo điều kiện phát triển các hoạt động kinh tế, lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,… của địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự nhưng vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với các mức nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích họp, hội nghị trực tuyến, tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để trao đổi, làm việc trực tuyến.

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ và tiếp tục dừng các hoạt động, các sự kiện có tập trung đông người chưa cần thiết; chưa mở cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, Gym, cơ sở làm đẹp, mát-xa, karaoke, vũ trường.

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn...) khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động, nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến… ; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

Yêu cầu Trung tâm Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid – 19 của huyện) phối hợp với Phòng Nội vụ và các đơn vị có liên quan vận động các Ban trị sự của các Chùa, Nhà thờ, Khu thờ tự… dừng tổ chức các hoạt động (lễ, hội) tập trung đông người nhân các dịp lễ và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại những nơi này cho phù hợp, nhằm phòng, chống dịch hiệu quả.

4. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục cùng các đơn vị có liên quan căn cứ các chỉ đạo của cấp trên, tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên khi đến trường.

5. Ngành Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương triển khai thực hiện công tác kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Y tế trên tinh thần bốn tại chỗ; chủ động trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn với phương châm sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết. Thực hiện tốt thông điệp 5K gồm “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” của Ngành Y tế.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm các nội dung trên./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 545-ubnd_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 669

Tag: thông báo , covid-19 , phòng chống dịch bệnh , thông điệp 5k

Đánh giá bài viết: